Usg tętnic szyjnych (doppler)

Badanie USG z wykorzystaniem techniki Dopplera. Cenne narzędzie diagnostyczne pozwalające na ocenę budowy naczyń zaopatrujących mózg oraz, dzięki opcji dopplerowskiej badania, ocenę przepływu w tych naczyniach (badanie obejmuje tętnice szyjne i tętnice kręgowe).

Badanie niesłychanie przydatne w celu rozpoznania choroby (diagnostyka zasłabnięć, omdleń, zawrotów głowy), ale również metoda wykorzystywana w celu oceny efektów leczenia i ewentualnego nawrotu zaburzeń przepływu w odległym czasie od zabiegów naczyniowych (angioplastyka, zabiegi chirurgii naczyniowej).

USG tętnic szyjnych i kręgowych jest ważnym badaniem w profilaktyce udaru mózgu. Wczesne stwierdzenie zwężeń w tętnicach pozwala wdrożyć odpowiednie leczenie. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania – należy założyć ubranie umożliwiające odsłonięcie szyi, do badania trzeba zdjąć naszyjniki i łańcuszki. Pacjent kładzie się na plecach. Lekarz wykonuje badanie wodząc głowicą USG po obu stronach szyi.

Badanie w naszej przychodni wykonywane jest aparatem Hitachi – Aloka F37 dysponującym pełnymi możliwościami diagnostycznymi w tym zakresie (obrazowanie 2D z pomiarem kompleksu intima-media, Doppler spektralny, Color Doppler oraz eFlow Doppler).