Usg tętnic szyjnych (doppler)

Badanie USG z wykorzystaniem techniki Dopplera. Cenne narzędzie diagnostyczne pozwalające na ocenę budowy naczyń zaopatrujących mózg oraz, dzięki opcji dopplerowskiej badania, ocenę przepływu w tych naczyniach (badanie obejmuje tętnicze szyjne i tętnice kręgowe).

Badanie niesłychanie przydatne w celu rozpoznania choroby (diagnostyka zasłabnięć, omdleń, zawrotów głowy), ale również metoda wykorzystywana w celu oceny efektów leczenia i ewentualnego nawrotu zaburzeń przepływu w odległym czasie od zabiegów naczyniowych (angioplastyka, zabiegi chirurgii naczyniowej).

Badanie w naszej przychodni wykonywane jest aparatem Hitachi – Aloka F37 dysponującym pełnymi możliwościami diagnostycznymi w tym zakresie (obrazowanie 2D z pomiarem kompleksu intima-media, Doppler spektralny, Color Doppler oraz eFlow Doppler).