Holter ekg

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SIĘ DO BADANIA HOLTER EKG

Badanie Holter EKG nie wymaga szczególnych przygotowań ze strony pacjenta. W dniu badania należy zażyć zalecone dotychczas leki. Warto ubrać luźniejsze ubranie aby ukryć aparaturę pod ubraniem.
Przed badaniem nie należy specjalnie natłuszczać skóry i stosować balsamów do ciała, ponieważ sprzyja to odklejeniu elektrod. U mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej wskazane bywa zgolenie owłosienia w miejscu przyklejenia elektrod w celu uzyskania najlepszej jakości zapisu EKG. Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator (rozrusznik serca), powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (np. paszport rozrusznika lub wydruk z ostatniej kontroli), które posłużą do weryfikacji pracy stymulatora. Do klatki piersiowej Pacjenta zostają przymocowane elektrody, a zapis EKG będzie rejestrowany w małym urządzeniu wielkości telefonu komórkowego. W trakcie badania Pacjent poproszony jest o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowane zostaną przez Niego wykonywane czynności, dolegliwości oraz przyjmowane leki. Rejestrator wyposażony jest w przycisk zdarzeń, którego należy użyć w przypadku pojawienia się dolegliwości. Dokładne instrukcje odnośnie badania powtórzone będą przez personel Przychodni w dniu założenia aparatu.

INSTRUKCJE DLA PACJENTA W TRAKCIE BADANIA:

  1. Nie należy otwierać rejestratora – groźba uszkodzenia aparatu oraz utraty danych z zapisu.
  2. Nie należy ciągnąć przewodów elektrod – przyczyna zakłóceń w zapisie, możliwość uszkodzenia przewodu.
  3. Nie należy dotykać elektrod i ich bezpośredniej okolicy – przyczyna zakłóceń w zapisie.
  4. Nie wolno kąpać się w wannie i pod prysznicem z założonym rejestratorem (aparat nie jest wodoszczelny i jako urządzenie elektroniczne może zostać w takiej sytuacji uszkodzone; również należy unikać bezpośredniego narażenia na deszcz).
  5. Zachować zwyczajną, codzienną aktywność (badanie powinno odbywać się w normalnym, codziennym trybie, w celu optymalnej diagnostyki zgłaszanych dolegliwości).
  6. Unikać przebywania w bezpośrednim otoczeniu koców elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i elektrycznych urządzeń przemysłowych.
  7. Prowadź dzienniczek pacjenta.
  8. Używaj przycisku pacjenta jeżeli odczuwasz niepokojące objawy i zapisuj odpowiednie komentarze w dzienniczku pacjenta.

Uwaga:
W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów w miejscu przyklejenia elektrod może pojawić się zaczerwienie (reakcja alergiczna, zapalna), które po kilku dniach znika. W przypadku nasilonych dolegliwości wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie się do naszej Przychodni lub, w razie znacznych dolegliwości, samodzielne odklejenie elektrod i zdjęcie aparatu.