Przed zabiegami operacyjnymi

Pacjenci z obciążeniami kardiologicznymi, którzy przygotowywani są do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii, chirurgii plastycznej, okulistyki i innych dziedzin medycznych, powinni poddać się ocenie kardiologicznej przed zabiegiem. W ramach takiej konsultacji, w większości przypadków, należy wykonać podstawową diagnostykę kardiologiczną (EKG,ECHO serca) w celu oceny ryzyka okołooperacyjnego. Ponieważ czasami należy dokonać korekty leczenia, warto pamiętać, aby konsultacja odbyła się odpowiednio wcześnie przed wyznaczonym terminem operacji (optymalnie 4 – 6 tygodni).