COVID 19 – zasady pracy NEOCARD CM Kardiologia

Mimo zagrożenia epidemicznego, mając na celu zapewnienie ciągłości opieki nad państwa zdrowiem, informujemy, że nasza placówka zachowuje swoją działalność.
Jednak, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, wprowadziliśmy zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu:
  • porady telefoniczne w przypadkach, które nie wymagają bezpośredniego badania lekarskiego
  • możliwość telefonicznego zamówienia e-recepty
  • wizyty bezpośrednie jedynie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej; podczas rozmowy zostanie przeprowadzony wstępny wywiad epidemiologiczny, a w sytuacjach podejrzanych o infekcję koronawirusem lekarz zdecyduje o możliwości wizyty
  • rejestrujemy pacjentów w większych odstępach czasowych i prosimy o terminowe (nie wcześniej i nie później) zgłaszanie się na wizytę (cel: ograniczenie kontaktu między pacjentami)
  • w celu usprawnienia przebiegu wizyty prosimy o skrupulatne przygotowanie się do niej (przygotowanie dokumentacji, informacji o przyjmowanych lekach, wyników badań laboratoryjnych, dzienniczka pomiarów ciśnienia itp)
  • zgodnie z rządowym zaleceniem prosimy o stosowanie maseczek ochronnych
  • po wejściu do lokalu prosimy o zdezynfekowanie dłoni używając zainstalowanego dezynfektora ściennego
  • prosimy o ograniczenie liczby osób towarzyszących do niezbędnego minimum (maksymalnie jedna osoba)
Z poważaniem,
NEOCARD CM Kardiologia.