Czy depresja wpływa na serce?

Odpowiedź na to pytanie może z pozoru wydawać się prosta. Zagłębiając się jednak w ten temat należy spojrzeć analitycznie na 3 ważne elementy (mózg, serce i psyche), od których zależy prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jeśli ich działanie nie będzie zharmonizowane, może dojść między innymi do zapaści krążeniowej.

Bez sprawnie działającego serca nasz organizm, w tym przede wszystkim mózg, nie zostanie właściwie dotleniony i ukrwiony. Narząd ten przenosi również bodźce emocjonalne, w związku z czym można wysnuć wniosek, że wszelkie stany zapalne tych dwóch głównych organów wpłyną negatywnie nie tylko na procesy somatyczne, ale i psychiczne.

Depresja a przypadłości fizjologiczne

Długotrwałe zaburzenia psyche nie tylko determinują sposób postrzegania otaczającego świata, ale i nieleczone zakłócają reakcje fizjologiczne naszego organizmu.

Czym właściwie jest depresja i w jaki sposób manifestuje się? Nie dając przez dłuższy czas ujścia stresorowi (jakim jest na przykład lęk czy napięcie), z którym zostaliśmy skonfrontowani, pogrążamy się coraz bardziej w otchłani negatywnych emocji i przestajemy troszczyć się o naszą kondycję umysłowo-fizyczną (pojawiają się wtedy między innymi ciągłe zmęczenie, zamknięcie się w sobie i niechęć do podtrzymywania relacji międzyludzkich, nerwowe reakcje). Z kolei chronicznie podwyższone ciśnienie tętnicze i przyspieszony rytm serca wywołane tym samym bodźcem stresogennym mogą doprowadzić do wystąpienia stanów chorobowych układu krążenia (choroby wieńcowej, udaru czy też zawału).

Znaczenie rzetelnego rozpoznania lekarskiego

Depresja z chorobami współistniejącymi obniża odporność naszego organizmu i może wywołać schorzenia kardiologiczne. Poprzez pogłębiony wywiad i staranne badania można wskazać na depresję jako podłoże danych dolegliwości zidentyfikowanych u pacjenta i powodujących zaburzenia pracy układu krążenia. Dzięki holistycznej ekspertyzie (kardiologiczno-neurologiczno-psychologicznej) pacjent będzie mógł osiągnąć harmonię między sercem, mózgiem i psyche, a co za tym idzie podwyższy swój dobrostan zdrowotny.