DLA OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT

Osoby prowadzące aktywny tryb życia, uprawiające sport (zwłaszcza półwyczynowo i wyczynowo) powinny okresowo kontrolować stan układu krążenia. Duże obciążenia, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym, niosą ryzyko uszkodzenia serca. Przypominamy o konieczności zaprzestania treningów w trakcie infekcji!

Zachęcamy do aktywności fizycznej pacjentów z rozpoznanymi chorobami układu krążenia, z cukrzycą, chorobami płuc. Odpowiednia aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem terapii. Warto jednak, przed realizacją postanowienia o zmianie stylu życia, sprawdzić swoje możliwości i po konsultacji z kardiologiem (często wspartą wykonanym testem wysiłkowym) ustalić bezpieczny rodzaj wysiłku i treningu.

Konsultacje dla osób uprawiających sport bądź planujących rozpoczęcie systematycznych treningów powinny być poparte próbą EKG wysiłkowym. Test wysiłkowy na bieżni pokazuje, jak pracuje serce obciążone wysiłkiem fizycznym. Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce choroby wieńcowej i przyczyn zaburzeń rytmu serca, a z punktu widzenia sportowego pozwala ocenić wytrzymałość fizyczną oraz to, na ile dana osoba może sobie pozwolić podczas treningów. Choroby serca i układu krążenia nie zawsze przekreślają możliwość uprawiania sportu. Warto jednak pamiętać o tym, aby dostosowywać intensywność ćwiczeń do możliwości swojego organizmu.