DLA PACJENTÓW PO ZABIEGACH NA SERCU (konsultacje i stała opieka)

Pacjenci po zabiegach kardiologii interwencyjnej (angioplastyka wieńcowa, implantacja stentów, ablacje), po zabiegach kardiochirurgicznych (operacja pomostowania aortalno – wieńcowego, operacje zastawkowe) często wymagają specjalnie prowadzonego leczenia (specjalne schematy leczenia, prowadzone przez ściśle określony czas i w odpowiednim zabezpieczeniu przed możliwymi działaniami niepożądanymi). Specjalistyczny nadzór w takim okresie daje większą szansę powodzenia i szybszego powrotu do zdrowia.

Poprzez specjalistyczne leczenie w okresie rekonwalescencji i rehabilitacji zmierzamy, co często się udaje, do pełnego powrotu do normalnego życia. Sukces taki nie zwalnia nas jednak, zarówno lekarza jak i Pacjenta, z odpowiedzialności o dbałość o uzyskane efekty leczenia. Polecamy regularną, nie zawsze częstą, okresową kontrolę kardiologiczną w celu uniknięcia nawrotu choroby.

O darowaną szansę trzeba dbać!