Spirometria – na czym polega to badanie?

Spirometria wchodzi w skład diagnostyki pulmonologicznej i polega na zmierzeniu pojemności płuc pacjenta oraz ich objętości wdechowo-wydechowej – tym samym wspiera ona rozpoznanie chorób układu oddechowego. Jej głównym celem jest sprawdzenie, czy przepływ powietrza w płucach odbywa się płynnie, i ewentualne wykrycie czynników go utrudniających. Uwzględniając różne czynniki chorobotwórcze takie jak palenie papierosów, genetyczne uwarunkowania, zagrożenia związane z wykonywanym zawodem czy niezdrowy styl życia badanie to pomaga zdiagnozować schorzenia układu oddechowego (między innymi astmę i POChP). Zaleca się zatem poddanie tego typu diagnostyce osobom, które między innymi zgłaszają trudności w oddychaniu (np. problem ze złapaniem tchu), chronicznie kaszlą, są palaczami aktywnymi bądź biernymi.

Badanie spirometryczne przebiega w następujących krokach:

1. Specjalista przeprowadzający badanie wprowadza dane pacjenta (wiek, płeć, wzrost i wagę) do spirometru w celu późniejszego porównania jego wyników z wyliczonymi średnimi normami.

2. Pacjent w pozycji wyprostowanej oddycha wyłącznie przez specjalny ustnik (usta powinny go otaczać, tak aby powietrze nie wydostawało się ich kącikami; na nozdrzach z kolei umieszcza się klips nie pozwalający nabierać powietrza przez nos).

3. Na początku pacjent oddycha miarowo, a na sygnał specjalisty wciąga powietrze i intensywnie je wydycha do urządzenia starając się robić to jak najdłużej, aż do momentu, gdy otrzyma informację o zakończeniu danego pomiaru.

4. W celu uzyskania miarodajnych wyników proces ten powtarza się kilkukrotnie (w zależności od tego, jak bardzo poszczególne parametry odbiegają do siebie).

5. Bezpośrednio po przeprowadzeniu badania pacjent otrzymuje uzyskane wyniki na wydruku.

6. Pulmonolog w trakcie wizyty interpretuje parametry oddechowe i decyduje o kolejnych krokach leczenia.

Spirometria pozwala na odpowiednie zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości oddechowych, a powtarzanie tego badania w trakcie leczenia pozwala na bieżące monitorowanie procesu hospitalizacji pacjenta.