Zespół

dr_photo
lek. Waldemar Krysiak
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • studia medyczne:
  • Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi (1989 – 1995)
 • kariera specjalizacyjna:
  • specjalista w dziedzinie kardiologii od 2005 roku
  • specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (2001 – 2004)
  • specjalista I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych (1997 – 1999)
  • staż podyplomowy: Szpital Wojskowy w Szczecinie (1995 – 1996)
 • kariera zawodowa:
  • od 10.2018 konsultant w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie
  • lata 2009 – 2018 ordynator Oddziału Kardiologicznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 2004 – 2009 starszy asystent Oddziału Kardiologicznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 1999 – 2004 asystent Oddziału Kardiologicznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 1998 – 1999 asystent Oddziału Wewnętrznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 1996 – 1998 lekarz, jednostka wojskowa w Szczecinie
  • lata 1995 – 1996 lekarz stażysta, Szpital Wojskowy w Szczecinie
 • zainteresowania zawodowe:
  • szeroko pojęta kardiologia zachowawcza, ze szczególnym podkreśleniem leczenia niewydolności serca, zaburzeń rytmu oraz diagnostyki nieinwazyjnej, zwłaszcza echokardiografii
 • dodatkowe informacje:
  • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów szkoleniowych
  • doświadczenie na polu naukowym w postaci czynnego udziału w badaniach klinicznych
Marta Stępień
lek. Marta Stępień
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (1996 – 2002)
 • kariera zawodowa:
  • od 10.2018 konsultant w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie
  • Starszy asystent Oddziału Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie ( 2010 – 2018 r.)
  • Młodszy asystent na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie ( 2004- 2009)
  • Staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie (2002 – 2003)
 • Dodatkowa działalność zawodowa:
  • Uczestnik licznych kursów szkoleniowych
  • Doświadczenie na polu naukowym w postaci udziału w badaniach klinicznych
malgoska-cz-kwadrat
dr n.med. Małgorzata Czechowska
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (1994 – 2000)
 • kariera specjalizacyjna:
  • specjalizacja w dziedzinie kardiologii od 2014 roku
  • specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych od 2008 roku
  • doktor nauk medycznych od 2005 roku
 • kariera zawodowa:
  • obecnie pracownik Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie (od 2005r), konsultant Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie (od 2009r),
  • lata 2002 – 2005 lekarz, słuchacz studium doktoranckiego PUM, Klinika Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie,
  • lata 2000 – 2002 lekarz stażysta, Szpital Wojskowy w Szczecinie
 • zainteresowania zawodowe:
  • kardiologia inwazyjna (koronarografia, przezskórne zabiegi wieńcowe, przezskórne zabiegi implantacji zastawki aortalnej);
  • kardiologia nieinwazyjna (choroby serca u kobiet ciężarnych, echokardiografia, tomografia komputerowa tętnic wieńcowych, tomografia komputerowa przed zabiegami ablacji zaburzeń rytmu oraz przed zabiegami przezskórnej implantacji zastawki aortalnej, echokardiograficzne monitorowanie zabiegów inwazyjnych)
 • dodatkowe informacje:
  • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów szkoleniowych
  • doświadczenie na polu naukowym w postaci czynnego udziału w badaniach klinicznych
Olczak foto kwadrat
dr n.med. Dorota Olczak
specjalista chorób dzieci, specjalista kardiologii dziecięcej
 • studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Łodzi (1994 – 2000)
 • kariera specjalizacyjna:
  • specjalizacja w dziedzinie kardiologii dziecięcej (2009 – 2013)
  • specjalizacja w dziedzinie chorób dzieci (2002 – 2007)
  • studia doktoranckie PAM (2001-2004)
  • staż podyplomowy: (2000–2001)
 • kariera zawodowa:
  • od 2015 starszy asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej SP ZOZ Zdroje w Szczecinie
  • lata 2013 – 2015 starszy asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  • lata 2007 – 2013 asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w tym w latach 2009-2013 asystent Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej UM w Poznaniu
  • lata 2002 – 2007 lekarz rezydent Oddziału Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  • lata 2001 – 2004 lekarz, słuchacz studium doktoranckiego PUM, Klinika Neonatologii  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie
  • lata 2000-2001 lekarz stażysta, Szpital Miejski w Szczecinie oraz Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 • zainteresowania zawodowe:
  • diagnostyka wad wrodzonych, z uwzględnieniem kardiologii prenatalnej, diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu oraz diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
 • dodatkowe informacje:
  • liczne staże w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
  • uczestniczka licznych konferencji naukowych, kursów szkoleniowych
  • wieloletnie doświadczenie zawodowe w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
lek. Joanna Mołdawa
specjalista chorób dzieci, specjalista kardiologii dziecięcej
 • Studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie( 1997-2003r)
 • kariera zawodowa:
  • – od 12.2015 asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej SPSZOZ Zdroje w Szczecinie
  • lata 2012-2015 specjalizacja w Klinice Kardiologii  w IP-CZD w Warszawie
  • lata 2006-2015r lekarz rezydent pediatrii i asystent Oddziału Pediatrii Pulmonologii i Alergologii w Szczecinie
  • lata 2005-2006 lekarz rezydent pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu
  • lata 2003-2005 lekarz stażysta  i młodszy asystent Oddziału Pediatrii i Noworodkowego w SPZZOZ w Sierpcu
 • zainteresowania zawodowe:
  • diagnostyka wad wrodzonych ,diagnostyka zaburzeń rytmu serca i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
 • dodatkowe informacje:
  • uczestniczka licznych konferencji naukowych,kursów szkoleniowych
  • lekarz dyżurujący  w Oddziałach Pediatrycznych i Noworodkowych w Szpitalu w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim
  • Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • 2017 Certyfikat ukończenia kursu RSU w Zamościu-USG w Pediatrii

 

lek. Piotr Morawiak
lekarz specjalizujący się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Studia medyczne:
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (2006 – 2012)

 

 • Kariera zawodowa:
 • specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (od 2014r.)
 • staż podyplomowy w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie (2012-2013r. )

 

 • Zainteresowania zawodowe:
 • diagnostyka oraz inwazyjne leczenie chorób naczyniowych
 • diagnostyka chorób narządu ruchu

 

 • Certyfikaty i szkolenia:
 • 2017: certyfikat ukończenia kursu USG: Ultrasonografia narządu ruchu
 • 2015: certyfikat ukończenia kursu USG: Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
 • 2014: certyfikat ukończenia kursu USG: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

 

 • członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
 • uczestnik licznych konferencji, kursów i szkoleń
lek. Anna Przybylska – Antkowiak
lekarz specjalizujący się w kardiologii
k
lek. Edyta Skorek
Lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii
 • studia medyczne:
  • Akademia Medyczna w Gdańsku (2001 – 2007)
 • kariera zawodowa:
  • Obecnie specjalizacja w dziedzinie kardiologii na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie ( od 07. 2012 r.)
  • Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie (12.2008 – 07.2012)
  • Staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie (10.2007 – 10.2008)
 • Dodatkowa działalność zawodowa:
  • Uczestnik licznych kursów szkoleniowych
  • Doświadczenie na polu naukowym w postaci udziału w badaniach klinicznych jako współbadacz
k
Anna Herman
Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego
 • wykształcenie:
  • Liceum Medyczne w Szczecinie im. Tytusa Chałubińskiego ( 1989- 1994)
 • kariera zawodowa:
  • Pielęgniarka na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Kardiologii z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie ( od 1994 r.)