Zespół

dr_photo
lek. Waldemar Krysiak
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • studia medyczne:
  • Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi (1989 – 1995)
 • kariera specjalizacyjna:
  • specjalista w dziedzinie kardiologii od 2005 roku
  • specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (2001 – 2004)
  • specjalista I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych (1997 – 1999)
  • staż podyplomowy: Szpital Wojskowy w Szczecinie (1995 – 1996)
 • kariera zawodowa:
  • od 10.2018 konsultant w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie
  • lata 2009 – 2018 ordynator Oddziału Kardiologicznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 2004 – 2009 starszy asystent Oddziału Kardiologicznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 1999 – 2004 asystent Oddziału Kardiologicznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 1998 – 1999 asystent Oddziału Wewnętrznego,
   Szpital Wojskowy w Szczecinie
  • lata 1996 – 1998 lekarz, jednostka wojskowa w Szczecinie
  • lata 1995 – 1996 lekarz stażysta, Szpital Wojskowy w Szczecinie
 • zainteresowania zawodowe:
  • szeroko pojęta kardiologia zachowawcza, ze szczególnym podkreśleniem leczenia niewydolności serca, zaburzeń rytmu oraz diagnostyki nieinwazyjnej, zwłaszcza echokardiografii
 • dodatkowe informacje:
  • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów szkoleniowych
  • doświadczenie na polu naukowym w postaci czynnego udziału w badaniach klinicznych
Marta Stępień
lek. Marta Stępień
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (1996 – 2002)
 • kariera zawodowa:
  • od 10.2018 konsultant w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie
  • Starszy asystent Oddziału Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie ( 2010 – 2018 r.)
  • Młodszy asystent na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie ( 2004- 2009)
  • Staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie (2002 – 2003)
 • Dodatkowa działalność zawodowa:
  • Uczestnik licznych kursów szkoleniowych
  • Doświadczenie na polu naukowym w postaci udziału w badaniach klinicznych
Marciniak 2
dr n. med. Piotr Marciniak
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • kariera specjalizacyjna i zawodowa
  • w 1994 ukończenie wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej
  • w latach 1995-1999 szkolenie specjalizacyjne do I-szego stopnia specjalizacji chorób wewnętrznych  w Oddziale Chorób Wewnętrznych 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie
  • od 2000 roku praca asystenta w/w wymienionym oddziale
  • od 1999 roku staże szkoleniowe i praca w III Oddziale Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie oraz Oddziale Chorób Płuc Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul Janosika w Szczecinie  (do 2008 roku)
  • od 2000 roku (do teraz)prowadzenie Poradni Gruźlicy i Chorób  Płuc przy 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
  • w 2004 roku uzyskanie II stopnia specjalizacji w chorobach wewnętrznych – starszy asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
  • od 2005 rozpoczęcie i prowadzenie badań związanych z astmą oskrzelową w Zakładzie Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej zakończone w 2010 roku obroną pracy doktorskiej w tej uczelni
  • w 2008 roku uzyskanie tytułu specjalisty chorób płuc
  • od 2008 do teraz prowadzenie poradni chorób płuc w Policach
  • od 2012 roku do 2017 roku koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
  • obecnie praca w charakterze konsultanta w dziedzinie chorób płuc w 109 Szpitalu Wojskowym z wykonywaniem badań endoskopowych układu oddechowego, zabiegów (biopsje płuc, opłucnej, punkcje opłucnowe)
  • w  latach 2012- 2017 wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie
  • w latach 2017-2019 praca w Poradni Chorób Płuc w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie
  • od 1999 roku aktywna działalność (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarbnik, udział w organizacji konferencji i spotkań naukowych) w Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
Olczak foto kwadrat
dr n.med. Dorota Olczak
specjalista chorób dzieci, specjalista kardiologii dziecięcej
 • studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Łodzi (1994 – 2000)
 • kariera specjalizacyjna:
  • specjalizacja w dziedzinie kardiologii dziecięcej (2009 – 2013)
  • specjalizacja w dziedzinie chorób dzieci (2002 – 2007)
  • studia doktoranckie PAM (2001-2004)
  • staż podyplomowy: (2000–2001)
 • kariera zawodowa:
  • od 2015 starszy asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej SP ZOZ Zdroje w Szczecinie
  • lata 2013 – 2015 starszy asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  • lata 2007 – 2013 asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w tym w latach 2009-2013 asystent Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej UM w Poznaniu
  • lata 2002 – 2007 lekarz rezydent Oddziału Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  • lata 2001 – 2004 lekarz, słuchacz studium doktoranckiego PUM, Klinika Neonatologii  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie
  • lata 2000-2001 lekarz stażysta, Szpital Miejski w Szczecinie oraz Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 • zainteresowania zawodowe:
  • diagnostyka wad wrodzonych, z uwzględnieniem kardiologii prenatalnej, diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu oraz diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
 • dodatkowe informacje:
  • liczne staże w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
  • uczestniczka licznych konferencji naukowych, kursów szkoleniowych
  • wieloletnie doświadczenie zawodowe w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
k
lek. Joanna Mołdawa
specjalista chorób dzieci, specjalista kardiologii dziecięcej
 • Studia medyczne:
  • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie( 1997-2003r)
 • kariera zawodowa:
  • – od 12.2015 asystent Oddziału Kardiologii Dziecięcej SPSZOZ Zdroje w Szczecinie
  • lata 2012-2015 specjalizacja w Klinice Kardiologii  w IP-CZD w Warszawie
  • lata 2006-2015r lekarz rezydent pediatrii i asystent Oddziału Pediatrii Pulmonologii i Alergologii w Szczecinie
  • lata 2005-2006 lekarz rezydent pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu
  • lata 2003-2005 lekarz stażysta  i młodszy asystent Oddziału Pediatrii i Noworodkowego w SPZZOZ w Sierpcu
 • zainteresowania zawodowe:
  • diagnostyka wad wrodzonych ,diagnostyka zaburzeń rytmu serca i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
 • dodatkowe informacje:
  • uczestniczka licznych konferencji naukowych,kursów szkoleniowych
  • lekarz dyżurujący  w Oddziałach Pediatrycznych i Noworodkowych w Szpitalu w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim
  • Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • 2017 Certyfikat ukończenia kursu RSU w Zamościu-USG w Pediatrii

 

m
lek. Piotr Morawiak
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Studia medyczne:
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (2006 – 2012)

 

 • Kariera zawodowa:
 • tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (2019r.)
 • specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2014 – 2019r.)
 • staż podyplomowy w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie (2012-2013r. )

 

 • Zainteresowania zawodowe:
 • diagnostyka oraz inwazyjne leczenie chorób naczyniowych
 • diagnostyka chorób narządu ruchu

 

 • Certyfikaty i szkolenia:
 • 2017: certyfikat ukończenia kursu USG: Ultrasonografia narządu ruchu
 • 2015: certyfikat ukończenia kursu USG: Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
 • 2014: certyfikat ukończenia kursu USG: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

 

 • członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
 • uczestnik licznych konferencji, kursów i szkoleń
k
lek. Edyta Skorek
Lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii
 • studia medyczne:
  • Akademia Medyczna w Gdańsku (2001 – 2007)
 • kariera zawodowa:
  • Obecnie specjalizacja w dziedzinie kardiologii na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie ( od 07. 2012 r.)
  • Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych na Oddziale Kardiologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie (12.2008 – 07.2012)
  • Staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie (10.2007 – 10.2008)
 • Dodatkowa działalność zawodowa:
  • Uczestnik licznych kursów szkoleniowych
  • Doświadczenie na polu naukowym w postaci udziału w badaniach klinicznych jako współbadacz
k
Justyna Jeglińska
Magister Pielęgniarstwa