Cennik


DIAGNOSTYKA CENA (zł)
1 Badanie elektrokardiograficzne (EKG). 40
2 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) z opisem. 50
3 Badanie echokardiograficzne (ECHO 2D + Doppler). 130
4 Badanie holterowskie EKG (całodobowe monitorowanie EKG) 120
5 Badanie holterowskie ciśnienia tętniczego (ABPM). 100
6 Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej. 130
7 Badanie USG jamy brzusznej. 110
8 Badanie USG tarczycy. 100
9 Badanie USG węzłów chłonnych 100
10 Badanie USG ślinianek 100
11 Badanie USG szyi (węzły chłonne, tarczyca, ślinianki) 140
12 Badanie USG tętnic przedczaszkowych (Doppler) 130
13 Badanie USG tętnic kończyn dolnych  (Doppler) 130
14 Badanie USG żył kończyn dolnych (Doppler) 130
15 Badanie USG tętnic kończyn górnych (Doppler) 130
16 Badanie USG żył kończyn górnych (Doppler) 130
17 Badanie USG aorty i tętnic biodrowych (Doppler) 120
18 Badanie USG tkanki miękkiej (tkanka podskórna) 100

KONSULTACJE CENA (zł)
19 Wypisanie recept*. 40
20 Konsultacja specjalistyczna 120
21 Konsultacja po badaniu holterowskim EKG (konsultacja z uwzględnieniem wniosków z badania + wypisanie recept) 90
22 Konsultacja po badaniu ABPM (konsultacja z uwzględnieniem wniosków z badania + wypisanie recept) 90
23 Konsultacja specjalistyczna kontrolna (asekuracyjna)** 75
24 Konsultacja kardiologiczna dla sportowców (konsultacja + EKG + ECHO). 200
25 Konsultacja kardiologiczna przed planowanymi zabiegami operacyjnymi (konsultacja + EKG + ECHO + wydanie zaświadczenia dla chirurga) 230

PAKIETY RABATOWE CENA (zł)
26 Konsultacja kardiologiczna z EKG (konsultacja + EKG + wypisanie recept) 130
27 Konsultacja powtórna z próbą wysiłkową (konsultacja + EKG + próba wysiłkowa). 180
28 Konsultacja kardiologiczna z badaniem ECHO (konsultacja + EKG + ECHO) 220
29 Pakiet wieńcowy I (konsultacja pierwszorazowa + EKG + próba wysiłkowa) 240
30 Pakiet wieńcowy II (konsultacja pierwszorazowa + EKG + ECHO + próba wysiłkowa) 320
31 Pakiet arytmia (konsultacja + EKG + ECHO + Holter + konsultacja podsumowująca z ustaleniem leczenia po Holterze) 410
32 Pakiet nadciśnienie tętnicze (konsultacja + EKG + ECHO + ABPM + konsultacja podsumowująca z ustaleniem leczenia po badaniach) 400
33 Pakiet kompleksowej diagnostyki kardiologicznej (konsultacja + EKG + ECHO + próba wysiłkowa + Holter + ABPM + konsultacja podsumowująca
z ustaleniem leczenia po badaniach)
500
34 Konsultacja po badaniu holterowskim EKG – powtórna (konsultacja z uwzględnieniem wniosków z badania + wypisanie recept) 90
35 Konsultacja po badaniu ABPM – powtórna (konsultacja z uwzględnieniem wniosków z badania + wypisanie recept) 90
36 Konsultacja specjalistyczna kontrolna (asekuracyjna)** 75


INNE CENA (zł)
37 Wypisanie zwolnienia lekarskiego (druk ZLA)***. w cenie wizyty
38 Wydanie karty informacyjnej/wyniku badania. w cenie wizyty/badania
39 Odpis/fotokopia karty informacyjnej/wyniku badania 0,50/stronę

* Wypisanie recept jedynie dla Pacjentów będących pod opieką NEOCARD wg zaleceń ustalonych na wcześniejszych wizytach lekarskich. Pacjenci dotychczas nie diagnozowani w tutejszej przychodni muszą być wcześniej zbadani przez lekarza.
** Wizyta kontrolna w ciągu 2 tygodni od ostatniej wizyty w tutejszej przychodni; na zlecenie lekarza i/lub na prośbę Pacjenta.
*** Tylko pacjenci objęci opieką CM Neocard, po przeprowadzeniu badania.