Cennik


DIAGNOSTYKA CENA (zł)
1 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 40
2 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) z opisem 50
3 Badanie echokardiograficzne (ECHO 2D + Doppler) 150
4 Badanie holterowskie EKG (całodobowe monitorowanie EKG) 140
5 Badanie holterowskie ciśnienia tętniczego (ABPM) 130
6 Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej 180
7 Badanie USG jamy brzusznej 120
8 Badanie USG tarczycy 100
9 Badanie USG węzłów chłonnych 100
10 Badanie USG ślinianek 100
11 Badanie USG szyi (węzły chłonne, tarczyca, ślinianki) 150
12 Badanie USG tętnic przedczaszkowych (Doppler) 130
13 Badanie USG tętnic kończyn dolnych  (Doppler) 130
14 Badanie USG żył kończyn dolnych (Doppler) 130
15 Badanie USG tętnic kończyn górnych (Doppler) 130
16 Badanie USG żył kończyn górnych (Doppler) 130
17 Badanie USG aorty i tętnic biodrowych (Doppler) 120
18 Badanie USG tkanki miękkiej (tkanka podskórna) 100
19 Badanie USG jąder 120

KONSULTACJE CENA (zł)
20 Wypisanie recept* 40
21 Konsultacja specjalistyczna 150
22 Konsultacja uzupełniająca (konsultacja do dyspozycji lekarza) 100
23 Konsultacja specjalistyczna kontrolna (asekuracyjna)** 90
24 Konsultacja kardiologiczna dla uprawiających sport (konsultacja + EKG + ECHO) 240
25 Konsultacja kardiologiczna przed planowanymi zabiegami operacyjnymi (konsultacja + EKG + ECHO + wydanie zaświadczenia dla chirurga) 240

PAKIETY RABATOWE CENA (zł)
26 Konsultacja kardiologiczna z EKG (konsultacja + EKG + wypisanie recept) 150
27 Konsultacja z próbą wysiłkową (konsultacja + EKG + próba wysiłkowa) 240
28 Konsultacja kardiologiczna z badaniem ECHO (konsultacja + EKG + ECHO) 230
29 Pakiet wieńcowy (konsultacja + EKG + ECHO + próba wysiłkowa) 350
30 Pakiet arytmia (konsultacja + EKG + ECHO + Holter + konsultacja podsumowująca z ustaleniem leczenia po Holterze) 430
31 Pakiet nadciśnienie tętnicze (konsultacja + EKG + ECHO + ABPM + konsultacja podsumowująca z ustaleniem leczenia po badaniach) 420
32 Pakiet kompleksowej diagnostyki kardiologicznej (konsultacja + EKG + ECHO + próba wysiłkowa + Holter + ABPM + konsultacja podsumowująca
z ustaleniem leczenia po badaniach)
600
33 Pakiet SPORT (konsultacja + EKG + ECHO + próba wysiłkowa) 350


INNE CENA (zł)
34 Wypisanie zwolnienia lekarskiego (druk ZLA)*** w cenie wizyty
35 Wydanie karty informacyjnej/wyniku badania w cenie wizyty/badania
36 Odpis/fotokopia karty informacyjnej/wyniku badania 0,50/stronę

* Wypisanie recept jedynie dla Pacjentów będących pod opieką NEOCARD wg zaleceń ustalonych na wcześniejszych wizytach lekarskich. Pacjenci dotychczas nie diagnozowani w tutejszej przychodni muszą być wcześniej zbadani przez lekarza.
** Wizyta kontrolna w ciągu 2 tygodni od ostatniej wizyty w tutejszej przychodni; na zlecenie lekarza i/lub na prośbę Pacjenta.
*** Tylko pacjenci objęci opieką CM Neocard, po przeprowadzeniu badania.