Próba wysiłkowa

OPIS BADANIA.

Test wysiłkowy trwa od kilku do kilkunastu minut. Przed badaniem na skórze klatki piersiowej badanego, po jej odpowiednim przygotowaniu (po odtłuszczeniu, po przetarciu skóry taśmą lub pastą abrazyjną, ew. po wygoleniu owłosienia) umieszcza się elektrody w celu uzyskania zapisu EKG. Na ramię badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.  Test wysiłkowy wykonuje się na bieżni ruchomej. W posiadanym systemie moduł EKG komunikuje się z systemem komputerowym bezprzewodowo. Co trzy minuty bieżnia zwiększa kąt swego nachylenia oraz prędkość przesuwu taśmy. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania lub istotnej zmianie ciśnienia tętniczego. Wysiłek przerywa lekarz po osiągnięciu docelowego obciążenia, następnie trwa kilkuminutowy okres odpoczynku z ciągłym monitorowaniem zapisu EKG, kontrolą ciśnienia tętniczego oraz obserwacją samopoczucia pacjenta. Wysiłek w każdej chwili badania można przerwać na życzenie badanego.
Po badaniu lekarz wykonuje opis badania i wydaje pełen raport z badania, ze stosownymi wnioskami pacjentowi. Kopia badania znajduje się w elektronicznym archiwum przychodni.
Zalecamy, aby po badaniu Pacjent pozostawał w naszej jednostce przez kilkanaście minut (w uzasadnionych przypadkach lekarz indywidualnie ustala czas obserwacji po badaniu).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SIĘ DO BADANIA:

W dniu badania prosimy o:

  1. Zjedzenie lekkiego posiłku ok. 2 godziny przed testem (badanie nie powinno odbywać się na czczo ani tuż po posiłku).
  2. Przyjęcie zalecanych leków (o ile kierujący lekarz nie ustali inaczej).
  3. Wygodny strój na zmianę.
  4. Wygodne sportowe obuwie na zmianę.
  5. Zgłoszenie się z pełną dokumentacją medyczną (ważne w celu optymalnej oceny sytuacji klinicznej).
  6. Zgłoszenie się ze skierowaniem na badanie (badanie zawsze po ustaleniu wskazań przez lekarza), z listą przyjmowanych leków (ważne w celu oceny skuteczności leczenia i/lub jego modyfikacji).