HOLTER EKG (całodobowe lub wielodobowe badanie EKG)

badanie holter EKG w Szczecinie

Specjalny rodzaj badania EKG polegający na długotrwałej rejestracji zapisu. Sygnał EKG rejestrowany jest przez zminiaturyzowany rejestrator, który noszony jest przez cały czas badania przez pacjenta. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci urządzenia dane przenoszone zostają do komputerowego systemu holterowskiego, w którym dokonana zostaje analiza wstępna, a ostateczna ocena należy już do lekarza specjalisty oceniającego badanie.

Metoda ta znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach klinicznych, jednak najważniejszym wskazaniem jest diagnostyka zaburzeń rytmu serca. Większość takich zaburzeń jest krótkotrwała, ma charakter napadowy (arytmie napadowe). Przedłużony czas rejestracji sygnału EKG zwiększa szanse na zarejestrowanie nieprawidłowości i rozpoznanie choroby, a tym samym na możliwość odpowiedniego leczenia.

Znamy wiele postaci zaburzeń rytmu serca. Dla celów tego opisu możemy wyróżnić trzy główne postaci:

 • zaburzenia o charakterze szybkich, często napadowych, czynności serca (tzw. tachyarytmie), np. napadowy częstoskurcz, napadowe migotanie przedsionków, napadowe trzepotanie przedsionków
 • zaburzenia o charakterze wolnej czynności serca (tzw. bradyarytmie), np. zaburzenia przewodnictwa z różnego stopnia blokami przewodzenia
 • zaburzenia rytmu w postaci występowanie skurczów dodatkowych, tzw. ekstrasystolie

Istotnym wskazaniem jest również ocena w kierunku niedokrwienia serca (zwłaszcza tzw. nieme niedokrwienie), ocena czynników ryzyka u pacjentów z chorobami układu krążenia oraz ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia.

NEOCARD dysponuje aparaturą holterowską szwajcarskiej firmy Schiller, system Medilog Darvin Enterprise.

Sposób przygotowania się do badania HOLTER EKG

Badanie Holter EKG nie wymaga szczególnych przygotowań ze strony pacjenta. W dniu badania należy zażyć zalecone dotychczas leki. Warto ubrać luźniejsze ubranie aby ukryć aparaturę pod ubraniem.

Przed badaniem nie należy używać preparatów natłuszczających skórę (kremy, balsamy), ponieważ sprzyja to odklejeniu elektrod, zwiększa oporność skóry na przewodnictwo elektryczne, tym samym pogarsza jakość zarejestrowanego sygnału EKG. U mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej, w celu uzyskania dobrej jakości zapisu, wskazane bywa zgolenie owłosienia w miejscu przyklejenia elektrod (zabieg zwykle wykonywany przez personel w trakcie zakładania urządzenia). Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator (rozrusznik serca), powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (np. paszport rozrusznika lub wydruk z ostatniej kontroli), które posłużą do oceny prawidłowości pracy stymulatora. Do klatki piersiowej pacjenta zostają przymocowane elektrody, a zapis EKG będzie rejestrowany w małym urządzeniu wielkości telefonu komórkowego. W trakcie badania prosimy o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowane zostaną wykonywane czynności, dolegliwości oraz przyjmowane leki. Rejestrator wyposażony jest w przycisk zdarzeń, którego należy użyć w przypadku pojawienia się dolegliwości.

Dokładne instrukcje odnośnie badania powtórzone będą przez personel przychodni w dniu założenia aparatu.

Instrukcje dla pacjenta w trakcie badania:

 • Nie należy otwierać rejestratora – groźba uszkodzenia aparatu oraz utraty danych z zapisu.
 • Nie należy ciągnąć przewodów elektrod – przyczyna zakłóceń w zapisie, możliwość uszkodzenia przewodu.
 • Nie należy intensywnie dotykać elektrod i ich bezpośredniej okolicy – przyczyna zakłóceń w zapisie.
 • Nie wolno kąpać się w wannie i pod prysznicem z założonym rejestratorem (aparat nie jest wodoszczelny i jako urządzenie elektroniczne może zostać w takiej sytuacji uszkodzone; również należy unikać bezpośredniego narażenia na deszcz).
 • Zachować zwyczajną, codzienną aktywność (badanie powinno odbywać się w normalnym, codziennym trybie życia).
 • Unikać przebywania w bezpośrednim otoczeniu koców elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i elektrycznych urządzeń przemysłowych emitujących silne pole magnetyczne – ryzyko zakłóceń w zapisie.
 • Prowadzić dzienniczek pacjenta.
 • Należy użyć przycisku pacjenta w czasie niepokojących objawów z równoczesnym odnotowaniem odpowiedniego komentarza w dzienniczku pacjenta.

Uwaga:

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów w miejscu przyklejenia elektrod może pojawić się zaczerwienie (reakcja alergiczna, zapalna), które po kilku dniach znika. W przypadku nasilonych dolegliwości wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie się do naszej przychodni lub, w razie znacznych dolegliwości, samodzielne odklejenie elektrod i zdjęcie aparatu.