EKG (badanie elektrokardiograficzne)

badanie serca ekg w Szczecinie

Podstawowy element diagnostyki kardiologicznej, mimo ponad 100-letniej historii dalej niezastąpiony w medycynie. Badanie EKG należy uznać za standard, badanie nieodzowne podczas praktycznie każdej wizyty w gabinecie kardiologicznym.

Serce człowieka można traktować jako skomplikowany układ elektromechaniczny, który napędza cały układ krążenia. W zapisie EKG możemy ocenić rytm, tempo i kształt rozprzestrzeniania się energii elektrycznej serca, a zaburzenia tych parametrów możemy powiązać z konkretnymi nieprawidłowościami chorobowymi.

Informacje pozyskane w zapisie EKG są często kluczowymi w podejmowaniu decyzji w zakresie rozpoznania choroby i jej leczenia. Wybitnym tego przykładem jest zawał serca, zwłaszcza tzw. zawał z uniesieniem odcinka ST (tzw. STEMI; odcinek ST – jeden z elementów zapisu EKG, widoczny tylko w tym badaniu). Trafność i szybkość rozpoznania STEMI jest kluczowym elementem efektu leczenia. Przykładem kolejnym są wszelkiego rodzaju zaburzenia rytmu serca, tzw. arytmie. To właśnie w zapisie EKG jesteśmy w stanie ustalić rodzaj arytmii, a tym samym sposób dalszego postępowania z rozpoznanym problemem. Jedną z częstszych, potencjalnie groźną arytmią rozpoznawaną w standardowym zapisie EKG (często bezobjawowo, w rutynowym badaniu), jest migotanie przedsionków. To właśnie w elektrokardiogramie możemy zobaczyć kluczowy dla rozpoznania tej choroby element jakim jest tzw. fala f migotania przedsionków. Rozpoznanie tej choroby daje szansę na rozpoczęcie leczenia mającego na celu ograniczenie ryzyka groźnego powikłania tej arytmii, jakim jest udar mózgu.

Należy równocześnie pamiętać o tym, że wiele stanów chorobowych cechuje się dużymi możliwościami zmienności, często bardzo dynamicznymi. Nie zapominajmy zatem, że wykonany zapis EKG w danym czasie nie stanowi w żaden sposób „gwarancji” zdrowia. Zapis EKG obejmuje krótki okres (najczęściej kilka sekund). W przypadku trwałych nieprawidłowości dotyczących serca (np. przebyty zawał, przerost mięśnia sercowego, utrwalone bądź bardzo liczne arytmie) nie stanowi to problemu. Jednak niektórych nieprawidłowości w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie zarejestrować. Badanie to, jak każde inne, jest tylko ważnym uzupełnieniem badania lekarskiego. Lekarz buduje obraz kliniczny, wsparty dokładnym wywiadem, badaniem fizykalnym, często dodatkowymi badaniami diagnostycznymi. Na takim kompleksowym obrazie opieramy się w ostatecznym rozpoznaniu zdrowia i choroby.

NEOCARD dysponuje najwyższej klasy aparatem amerykańskiej marki Mortara – model Eli 350. Urządzenie to, poza standardowymi możliwościami diagnostycznymi, pozwala na wykonanie badania w trybie analizy późnych potencjałów komorowych. Metoda ta jest wykorzystywana w celu oceny stopnia ryzyka u pacjentów z chorobami układu krążenia, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca.

Sposób przygotowania się do badania:

Badanie EKG nie wymaga specjalnego sposobu przygotowania. Procedura jest krótka, bezinwazyjna, wykonuje je pielęgniarka lub wyszkolony technik, a zapis interpretuje lekarz. Jak w wielu innych badaniach obrazowych pomocna jest możliwość porównania badania z zapisami wykonanymi w przeszłości. Warto takie zapisy przedstawić lekarzowi opisującemu badanie.