ECHO (badanie echokardiograficzne, USG serca, UKG)

echo
 

Diagnostyczna metoda obrazowania serca – kardiologiczna wersja badania ultrasonograficznego (USG). Dzięki wykorzystywaniu, od wielu lat rozwijanej, technologii ultradźwięków badanie jest nieinwazyjne. Walor ten daje możliwość wielokrotnego, nawet częstego, powtarzania, co czyni z tego badania niezastąpione narzędzie w diagnostyce kardiologicznej. Metoda uznana jest od wielu lat jako złoty standard w szeroko pojętej diagnostyce kardiologicznej. Znajduje zastosowanie we wszystkich kardiologicznych sytuacjach klinicznych, takich jak:

  • choroba wieńcowa: ocena kurczliwości mięśnia sercowego, niedokrwienne wady zastawkowe
    • niewydolność serca: diagnostyka przyczyn niewydolności serca, ocena frakcji wyrzutowej, ocena funkcji rozkurczowej serca
    • wady serca: z wykorzystaniem technologii dopplerowskich ocena stopnia zwężenia i/lub niedomykalności zastawkowych, ocena budowy zastawek, kwalifikacja doleczenia operacyjnego
  • nadciśnienie tętnicze: ocena budowy serca pod kątem przerostu mięśnia lewej komory i innych nieprawidłowości wynikających z przeciążenia serca jakim jest nadciśnienie tętnicze, badanie bardzo pomocne w doborze odpowiedniego leczenia
  • arytmie: kluczowe badanie w celu oceny ryzyka związanego z arytmią, poszukiwanie ew. przyczyn arytmii (np. kardiomiopatia arytmogenna)
  • choroby osierdzia: płyn w osierdziu, ocena zaburzeń napływu do jam serca
  • dużych naczyń: tętniak aorty wstępującej

Do badania echokardiograficznego wykorzystuje się zaawansowane technologicznie aparaty USG. Wymagania dla tych urządzeń, z uwagi na trudności jakie należy pokonać aby uzyskać odpowiednio dobrą jakość obrazowania, są wyraźnie większe niż w wielu innych dziedzinach medycznych. Podstawową trudnością jest ruch tkanek, które chcemy badać – serce znajduje się w ciągłym ruchu. Kolejnym znacznym utrudnieniem jest położenie serca – w klatce piersiowej, pośród wypełnionych „nieprzeziernym” dla ultradźwięków powietrzem płuc. Nowoczesne aparaty USG radzą sobie jednak z tymi trudnościami w większości sytuacji. W wyjątkowo trudnych technicznie warunkach wspomagamy się badaniem echokardiograficznym z zastosowaniem sondy przezprzełykowej lub innymi metodami diagnostyki obrazowej.

Badanie echokardiograficzne

Badanie echokardiograficzne jest złożonym procesem diagnostycznym. W trakcie badania wykorzystujemy kilka opcji technologicznych. Podstawą badania jest obrazowanie 2D (dwuwymiarowe), w którym oceniamy budowę serca (wielkość jam serca, grubość mięśnia sercowego, budowę zastawek, aorty, wsierdzia i osierdzia) oraz kurczliwość mięśnia sercowego (ważny wyznacznik wydolności serca oraz kluczowy element w rozpoznaniu zawału serca). Zawsze wykorzystywana jest również technologia Dopplera. Dzięki tej metodzie możemy ocenić przepływ krwi w sercu. Jest to niezbędny element badania w diagnostyce wad serca, który pozwala na ocenę stopnia niedomykalności i zwężenia zastawek serca. Badanie dopplerowskie obejmuje swoim zakresem tzw. Dopplera spektralnego (ocena prędkości przepływów) oraz tzw. Kolor Doppler (barwne przedstawienie przepływów w sercu, które plastycznie przedstawia przepływający strumień krwi w sercu). Obie te metody rozszerzono o tzw. Dopplera tkankowego, który pomaga w ocenie ruchu tkanek serca. Kolejną metodą, metodą od której zaczęła się technologia echokardiografii, jest tzw. M-Mode (ocena ruchu w czasie). Ta opcja badania często wykorzystywana jest do wykonywania precyzyjnych pomiarów struktur serca.

NEOCARD dysponuje nowoczesnym, wielodyscyplinarnym, cyfrowym aparatem japońskiej firmy Hitachi – Aloka, model F37. Urządzenie to wyposażone jest w pełen pakiet kardiologicznych możliwości diagnostycznych (2D, Doppler, kolor Doppler, Doppler tkankowy, M-Mode) i należy do światowej czołówki w swojej klasie. Aparat wyposażony jest również w dodatkowe sondy, które umożliwiają badającemu rozszerzenie badania kardiologicznego o tzw. screening tętnic szyjnych (ocena zaawansowania zmian miażdżycowych) oraz screening aorty brzusznej (ocena w kierunku bezobjawowego tętniaka aorty brzusznej).

Sposób przygotowania się do badania

Badanie echokardiograficzne nie wymaga specjalnego sposobu przygotowania. Ten rodzaj diagnostyki wykonywany jest przez wykwalifikowanego lekarza, najczęściej kardiologa. Jak w wielu innych badaniach obrazowych pomocna jest możliwość porównania z badaniami wykonanymi w przeszłości. W wielu sytuacjach klinicznych na podstawie badania Echo oceniamy postęp choroby (np. narastający stopień zwężenia lub niedomykalności zastawki). Od tempa zmian natomiast uzależniamy sposób postępowania, np. zaplanowanie w odpowiednim czasie leczenia operacyjnego wady serca. Warto zatem, w dniu badania, przedstawić lekarzowi posiadaną dokumentację zawierającą opis badań wykonanych w przeszłości (wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego). Pozwala to na pełne wykorzystanie tej nieocenionej w kardiologii metody badania