PRZED ZABIEGAMI OPERACYJNYMI

Pacjenci z obciążeniami kardiologicznymi, którzy przygotowywani są do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii, chirurgii plastycznej, okulistyki i innych dziedzin medycznych, powinni poddać się ocenie kardiologicznej przed zabiegiem. W ramach takiej konsultacji, w większości przypadków, należy wykonać podstawową diagnostykę kardiologiczną (EKG,ECHO serca) w celu oceny ryzyka okołooperacyjnego. Ponieważ czasami należy dokonać korekty leczenia, warto pamiętać, aby konsultacja odbyła się odpowiednio wcześnie przed wyznaczonym terminem operacji (optymalnie 4 – 6 tygodni).

Konsultacje przed zabiegami operacyjnymi obejmują wywiad lekarski i skierowania na badania, adekwatne do rodzaju planowanej operacji. Lekarz może zapytać o choroby i dolegliwości, przebyte leki, wcześniejsze operacje, reakcje na narkozę. Przed planowaną operacją należy wykonać szczepienie przeciw WZW typu B. Wykonuje się je w trzech podaniach: druga dawka po miesiącu od pierwszej, a trzecia po sześciu miesiącach od pierwszej. Operację można przeprowadzić w terminie od dwóch tygodni po drugiej dawce szczepionki. Rutynowo wykonuje się m.in.: morfologię krwi, OB, badanie moczu, oznaczenie grupy krwi, elektrolity, RTG klatki piersiowej.